חוברות חשיבה – כיתה א'

סדרת החוברות חשיבה במדע וטכנולוגיה, המלוות את ספרי הלימוד בסדרה במבט חדש, עוסקת בהוראה
מפורשת של מיומנויות, הרגלים ותהליכי חשיבה בהקשר לתכנים הנלמדים, בהתאם לתכנית הלימודים המעודכנת במטרה לפתח הרגלי חשיבה טובים.

החוברת במבט חדש לחשיבה לכיתה א עוסקת במיומנויות חשיבה בסיסיות בהקשר לנושא הלימוד המרכזי "עונות השנה" תוך יצירת הקשרים לנושאי בריאות ותקשורת.
החוברת עוסקת בשאלות יסוד כגון: כיצד מזהים מה קבוע ומה משתנה? כיצד ממיינים? כיצד שואלים שאלות? ועוד.

מיפוי מיומנויות החשיבה
חוברת חשיבה – דוגמה