במדור זה, מופיע מיפוי של  פעילויות וקטעי מידע מתוך תוכנית במבט חדש (אתר במבט מקוון וספרי הלימוד),
אשר נוגעים לנושאים שמומלץ לעסוק בהם ב"תאריכים מיוחדים" שמפורסמים במהלך שנת הלימודים.
אנו מציעים לשלב את ההמלצות שמוצגות במיפוי בטבלאות תכנון הלימודים.