רעיונות לפעילויות

בעמוד זה נפרסם אחת לשבוע הצעות לפעילויות לימודיות בנושאים שונים, להעשרת ההוראה בכיתה.

כיתה ג' – כיצד קודחים נפט

כיתה ד' – תהליך טכנולוגי בספארי

כיתה ד' – מחלקת החרקים

כיתה ד' – העשרה סביבתית

כיתה ד' – מדוע אנחנו מפהקים?

כיתה ד' – ביות בעלי חיים

כיתה ה' – פרח האש

כיתה ה' – הבולענים בים המלח

 כיתה ו' – הפקת חשמל בתחנת חשמל פחמית

כיתה ו' – ניצול תנועה ואנרגיית שמש להפקת חשמל

חגי תשרי בסדרה במבט חדש