שער שלישי – היקום ומערכת השמש

בשער היקום ומערכת השמש תמצאו ידע מדעי וטכנולוגי בנושאים הבאים: על מדע האסטרונומיה, מבנה היקום והגלקסיות, מערכת השמש (כוכב, כוכבי לכת, שביטים, אסטרואידים), טכנולוגיות לחקר החלל (לוויין, משגר, מעבורת חלל ועוד).

פרק ראשון: מבנה היקום
פרק שני: מהאדם בחלל

שימו לב!
האיורים של הגופים במערכת השמש מופיעים בספר בקנה מידה לא נכון.
הדבר נובע בגלל הקושי הגרפי להציג את יחסי הגודל האמיתיים.
לדוגמה: השמש גדולה פי 100 מכדור הארץ.
אם היינו מציגים את הגופים במערכת השמש על פי גודלם ביחס לשמש  – הגופים היו
קטנים מאוד ואי אפשר היה להתרשם מהמראה שלהם.
מטרת האיורים היא להציג את המבנה של מערכת השמש: כוכבי הלכת וארגונם ביחס
לשמש (מקרוב לרחוק).