שער רביעי – כדור הארץ בחלל

בשער כדור הארץ בחלל תמצאו ידע מדעי וטכנולוגי בנושאים הבאים: כדור הארץ בחלל, עונות השנה, תנועת כדור הארץ סביב השמש ופרק הזמן שנה, תנועת כדור הארץ סביב צירו ופרק הזמן יממה, תנועת ההקפה של הירח סביב כדור הארץ ופרק הזמן חודש, מופעי הירח, ליקוי חמה וליקוי ירח ולוחות שנה.

שנה ועוד שנה
כדור הארץ סובב סביב צירו
חודש ועוד חודש
מופעי ירח
תנועות מַחזוריות ולוחות שנה