מדריך למורה – כיתה ג'

המבואות הכללים כוללים מבוא כללי ליחידת הלימוד ומבוא לכל אחד משערי היחידה.

המבוא הכללי כולל תיאור הרעיון המרכזי של יחידת הלימוד, המטרות כלליות, קשר לתכנית הלימודים, מבנה יחידת הלימוד ומידענות ברשת.

המבוא לכל שער כולל תיאור של מבנה השער (פרקים), הסביבה הלימודית, פתיחת השער, סוף השער ורשימת מקורות. כל פרק כולל תיאור של רעיונות מרכזיים, מטרות אופרטיביות, מושגים, מיומנויות, הבהרות מתודיות וקשר לתכנית הלימודים.

מבוא כללי למדריך למורה
שער ראשון – חומרים בסביבה
שער שני – אנרגיה בפעולה
שער שלישי – מפגשים עם צמחים
שער רביעי – כדור הארץ בחלל