סרטוני ההדגמה מלווים את ההנחיות המילוליות בחלק ממשימות הבנייה ומסייעים בבניית המוצרים . 
מומלץ להקרין לתלמידים את הסרטונים לפני התחלת הבניה.

בונים דגם של ענן

בונים מד גשם

סרטון קולות מהסביבה

מכינים טלפון

בונים מד רוח שבשבת

מכינים מסכת

מכינים שקיות ריח