סרטוני ההדגמה מלווים את ההנחיות המילוליות בחלק ממשימות הבנייה ומסייעים בבניית המוצרים . 
מומלץ להקרין לתלמידים את הסרטונים לפני התחלת הבניה.

בונים דגם של ענן

בונים מד גשם

סרטון קולות מהסביבה

מכינים טלפון

בונים מד רוח שבשבת

מכינים מסכת

מכינים שקיות ריח

 أَصْوات في الْبيئَة الْمُحيطَة

 أكياس الرائحة

نحضر هاتفا

 تحضير سماعة الطبيب

نحضر مجسما لغيمة

نبني مقياس مطر

 نبني مقياس ريح