מצגות – כיתה א'

במצגות מידע פדגוגי על כל אחת מיחידת הלימוד (החושים שלנו, עונות השנה ולהיות בריאים): מטרות, המסגרת התפיסתית: חינוך לאוריינות STEM, עקרונות ותהליכים במדע וטכנולוגיה, רעיונות מרכזיים, מיומנויות, מושגים ועקרונות פדגוגיים.

התפיסה החינוכית
החושים שלנו
עונות השנה
להיות בריאים