שינוי האקלים כבר איננו נבואה – אלא עובדה!
עליית הטמפרטורה הממוצעת של כדור הארץ גורמת לשינויים אקלימיים כגון: גלי חום קיצוניים, שיטפונות והצפות, בצורת ומידבור ופגיעה במגוון המינים ובסביבות החיים.
אנו מחויבים לפעול למען שמירת כדור הארץ מפני התחממות.

לנוכח מגמות שינוי האקלים והחלטת משרד החינוך לעסוק בתחום שינוי אקלים באופן ספירלי מגן עד י"ב, נמשיך גם בתשפ"ד להקנות ידע, מיומנויות וערכים בנושא בהתאמה לשכבות הגיל, לטפח מודעות לנושא בקרב התלמידים תוך חיזוק החוסן הרגשי, במטרה להוביל למעורבות ולפעולה ברמה האישית, המקומית, הלאומית והגלובלית. כל אלו במטרה להפחית את הפגיעה במערכות כדור הארץ. המטרה של משרד החינוך: לקדם את מחויבות התלמידים לערכים שיובילו להנעה לפעולה בסוגיות אישיות, חברתיות וסביבתיות (שינוי אקלים) הקשורות בנושאים מתחומי מדע וטכנולוגיה. קידום ופיתוח אוריינות גלובלית בעידן של שינוי האקלים.

חינוך בתחום שינוי אקלים:
שינוי אקלים מאופיין בעלייה בתדירות ובעוצמה של אירועי מזג אוויר קיצוניים ומהווה אתגר הולך וגדל לבריאות, לחברה, לכלכלה, לתשתיות ולביטחון. למערכת החינוך תפקיד חשוב בבניית ידע, מיומנויות, ערכים ו חוסן רגשי בקרב התלמידים כדי לסייע להם להתמודד עם ההשלכות של שינוי אקלים ולהניע אותם לפעולה להפחתת הפגיעה במערכות כדור הארץ.

מרחב הלמידה "במבט מקוון"
מציע מגוון רחב של משימות חדשניות ומאתגרות בנושא שינוי האקלים – הבנת התופעה, השלכות על האדם והסביבה ופתרונות טכנולוגיים והתנהגותיים.

להלן דוגמאות למשימות במרחב הלמידה:

דוגמה מתוך המרחב המקוון