יום כדור הארץ הבינלאומי

יום זה נועד להגביר את המודעות לנושאים סביבתיים מכל הסוגים כגון זיהום האוויר והאוקיינוסים, שינוי אקלים והיכחדות מיני בעלי חיים וצמחים עוד מדגיש יום זה שצריכת משאבים נבונה משפיעה על כל המערכת האקולוגית ועל איכות הסביבה.

כיתה ג

במבט מקוון

 • בין הרים ובין סלעים טסה הרכבת
 • גינות ירק בעיר
 • גינות ופארקים גבוה בשמים
 • מגדלים צמחים ללא אדמה

ספר הלימוד

 • משימה: איך נוכל לייצר מוצרים ולהשתמש בהם ולשמור על הסביבה?, עמודים: 42-41
 • משימה: חומרי דלק – הם חומרים מתכלים, עמודים: 71-70
 • משתמשים בצמחי הבר ופוגעים בסביבה, עמודים: 159-158

 

כיתה ד

במבט מקוון

 • הפשרת קרחונים
 • דובי הקוטב: סיפור שחייבים לספר
 • הצפות בערי ישראל

ספר הלימוד

 • כמות הדגים בים התיכון פוחתת, עמוד: 51
 • לאן נעלמו הנחשים? עמוד: 57
 • יונקים הולכים ונעלמים, עמוד: 67
 • שומרים על איכות האוויר, עמודים: 149-148
 • שפכים וטיהור שפכים, עמודים: 143-142
 • משימה: מונעים מחסור במים, עמוד: 194
 • משימה: שומרים על איכות המים, עמודים: 149-148

 

 כיתה ה

במבט מקוון

 • בולענים: נקמתו של ים המלח
 • שיטפונות פתע בנחלי המדבר
 • מסלעי פוספט לדשנים: על הדבש ועל העוקץ

ספר הלימוד

 • משימה: משתמשים בסלעים ובקרקעות ומשפיעים על הסביבה, עמודים: 38-35.
 • שומרים על כדור הארץ: פיתוח בר-קיימא, עמודים: 64-62
 • כיצד אפשר לשמור את ההידלדלות של מתכות?, עמוד: 78
 • מפיקים פוספטים מן הסלע: האם אפשר בלי לפגוע, עמודים: 96-95
 • שומרים על כדור הארץ: פיתוח בר-קיימא, עמוד: 102
 • המחיר הסביבתי שיש לשימוש בפלסטיק, עמודים: 122-121
 • אפשר גם אחרת: פועלים למען הסביבה, עמוד 123
 • פועלים למען שיפור האוויר, עמוד 240

 

כיתה ו

במבט מקוון

 • למה כדור הארץ מתחמם?
 • חם כאן: כיצד מתמודדים יצורים חיים עם שינוי האקלים?

ספר הלימוד

 • משימה: הפגיעה בשכבת האוזון, עמוד: 247
 • התחממות כדור הארץ, עמודים: 250-248
 • שומרים על מגוון המינים בטבע, עמוד: 273
 • משימה: היעלמותן של ברכות החורף ושל הדו-חיים, עמודים 283-282
 • המחיר הסביבתי של שימוש בחומרי דלק להפקת חשמל, עמודים: 69-67
 • שמורות טבע, עמודים: 285-284

 

כיתה ד-ו

במבט מקוון

 • שומרים על העצים