יום הניקיון הבינלאומי

יום זה נועד להמריץ ולהעצים את נכונותן של קהילות בכל רחבי כדור הארץ לשפר את מצב הסביבה ולשמור עליה. 

כיתה א

במבט מקוון

  • רוחצים ידיים בסבון ובמים

 חוברת להיות בריאים

  • משימה: שומרים על סביבה נקייה ובריאה, עמוד: 53

 

 כיתה ב

חוברת סביבת חיים

  • שומרים על סביבה נקיה, עמוד: 75
  • סיור: מפגעים בסביבה: עמוד 76

 חוברת חומרים סביב

  • משתמשים בחומרים בזהירות, עמוד: 31
  • זהירות! חומרים מסוכנים, עמוד: 32
  • משימה: סימני אזהרה, עמודים: 34-33
  • משימה: משתמשים בחומרים בחכמה, עמוד: 35

 

 כיתה ו

במבט מקוון

זיהום חופי ישראל בנפט.