יום המים הבינלאומי

יום זה נועד להעלות את המודעות בעולם לחשיבות משאב המים לאנושות. המים הם משאב שהולך ומזדהם והמים המתוקים הולכים ומתכלים.

כיתה ב

במבט מקוון

 • מים בטבע: מוצק, נוזל

חוברת חומרים סביב

 • מים בטבע – מוצק או נוזל? עמוד: 66

 

כיתה א

במבט מקוון

 • האם כבר שתיתם מים היום?

 חוברת להיות בריאים

 • משימה: לשתות מים לבריאות עמודים: 43-42

 

כיתה ד

במבט מקוון

 • טפטפת המצאה ישראלית שטפטפה לעולם
 • פעם זרעו בישראל עננים

ספר הלימוד

 • משימה: אילו שימושים עושים בבית במים?, עמוד: 139
 • משימה: משתמשים במים, עמודים: 141-140
 • שפכים וטיהור שפכים, עמודים: 143-142
 • משימה: מונעים מחסור במים, עמוד: 194
 • שומרים על איכות המים, עמודים: 149-148

 

 כיתה ה

במבט מקוון

 • מים לבריאות

ספר הלימוד

 • משימה: תכונות המים שחשובות לחיים, עמודים: 249-248.