יום איכות הסביבה העולמי

יום זה נועד להעלות את המודעות ליכולתו של האדם להשפיע על גורלנו ועל גורל הדורות הבאים באמצעות התנהלות יום-יומית מתחשבת בסביבה.

כיתה ב

חוברת חומרים סביב

 • אנחנו מייצרים אשפה, עמודים: 83-82
 • משימה: מה קורה לסוגי אשפה שמטמינים באדמה?, עמודים: 86-84
 • מחזור חומרים, עמוד 87
 • משימה: הפרדת חומרים, עמודים: 90-88
 • משימה: שימוש חוזר, עמודים: 92-91
 • משימה: משימה: קניה נבונה במרכול, עמודים: 94-93

 

 כיתה ג

במבט מקוון

 • אירוסים – הסמל של החברה להגנת הטבע
 • משתמשים בצמחי הבר ופוגעים בסביבה, עמודים: 159-158

 

 כיתה ד

במבט מקוון

 • תנשמת המדבירה הביולוגית של הטבע

 

כיתה ה

במבט מקוון

 • מצילים את ים המלח
 • בולענים – נקמתו של ים המלח

ספר הלימוד

 • סכנה: הים מתייבש, עמוד: 100
 • מפיקים פוספטים מן הסלע – האם אפשר בלי לפגוע, עמודים: 96-95
 • שומרים על כדור הארץ – פיתוח בר-קיימא, עמוד: 102

 

כיתה ו

במבט מקוון

 • באלונה אומרים קן לבז האדום
 • הבהובים של אור
 • אנרגיה מהגג
 • דוד השמש
 • ללמוד מן הטבע- צרעה עם תאים סולריים

ספר הלימוד

 • משימה: תא סולרי, עמודים 54-53
 • המחיר הסביבתי של שימוש בחומרי דלק להפקת חשמל, עמודים: 69-67
 • משימה: איזו תועלת מפיק האדם ממגוון המינים בטבע?, 272-269
 • שומרים על מגוון המינים בטבע, עמוד: 273