שער שלישי – אור ולראות קול ולשמוע

מהו אור
התקדמות האור
מעבר אור מבעד לגופים
החזרת אור ובליעת אור
שבירת אור
אור וצבע
מבנה העין ותהליך הראיה
מהו קול
קול – עוצמה וגובה
התפשטות הקול
קול – בליעה והחזרה
מבנה האוזן והשמיעה