שער רביעי – קשרי קיום

יצורים חיים מושפעים מסביבתם
מגוון מיני היצורים החיים בסביבה
מרכיבי סביבה שאינם מן החי – אור
מרכיבי סביבה שאינם מן החי – מים
מרכיבי סביבה שאינם מן החי – אוויר
מרכיבי סביבה שאינם מן החי – טמפ'
מרכיבי סביבה – טריפה
מרכיבי סביבה – הדדיות
מרכיבי סביבה – טפילות
מרכיבי סביבה – תחרות
חשיבותו של מגוון המינים בטבע
מגוון סביבות חיים
אדם משפיע על סביבות החיים