מה התחדש בסביבת הלמידה?

 • התאמה לעדכונים בתכנית הלימודים המעודכנת "לימודי מדע וטכנולוגיה לבית הספר היסודי".
 • התאמה לרצפי ההוראה שבמסמך האב.
 • התאמה להתנסויות המרכזיות הנדרשות במסמכי המדיניות.
 • הוראה מפורשת של מיומנויות חשיבה.
 • יישום של תהליכי חקר ופתרון בעיות במדע וטכנולוגיה.
 • מתן דגש על בטיחות, מגדר וייצוג תרבותי שוויוני.
 • עדכון בתכנים מדעיים ויישום פדגוגיות חדשניות.
מה התחדש – מצגת

פרסומים

 • לקראת שנת תשע"ז, יצאו לאור שלושה ספרי לימוד במהדורה המחודשת:

  מדע וטכנולוגיה לכיתה ד, מספר אישור: 2650, דאנאקוד: 200-400042
  מדע וטכנולוגיה לכיתה ה, מספר אישור: 2536, דאנאקוד:  200-400052
  מדע וטכנולוגיה לכיתה ו, מספר אישור: 2649, דאנאקוד:  200-400062

 • הספר המעודכן של כיתה ג בגרסה העברית נמצא בתהליכי אישור סופיים והוא יצא לאור בשנת תשע"ח.
 • ספרי הלימוד לכיתות ג-ו בגרסה הערבית נמצאים בתהליכי תרגום מתקדמים והם יצאו לאור בשנת תשע"ח.